Hash i medierne
Google News Feed
This are some error ocurred while retrieving data from your feed. Please check your feed URL and try again.

Få konkrete værktøjer til dit daglige arbejde med hashmisbrugere!

 

Et kompetence-netværk til gavn for 30.000 unge!

Hash er ikke bare et uskyldigt rusmiddel, men derimod et rusmiddel der reducerer hashrygerens kognitive niveau – og dermed evnen til at håndtere hverdagen. Vel at mærke, uden at hashrygeren selv opdager det.

Det kognitive System er helt afgørende for, at vi som mennesker kan sætte os mål og realisere dem. Desuden er det kognitive system med til at overvåge vores adfærd og fortælle os, når vi ikke lever op til den bedste udgave af os selv. Uden denne overvågning, er hashmisbrugeren ude af stand til at se, hvordan det står til, og derfor går der lang tid, før hashmisbrugeren indser, at hans liv ikke fungerer. Det er rigtig dyrt for samfundet at vente på, hvilket tydeligst ses i uddannelsessystemet, der mærker byrden af hashrygende unge, der gang på gang starter på et uddannelsesforløb – uden at gøre det færdigt.

Center for Rusmiddelforskning anslår (2013), at ca. 30.000 unge mellem 15-24 år har så stort et forbrug af hash, at de har brug for hjælp. Et nyligt forskningsprojekt (2014) af ungdomsforsker Birgitte Simonsen, fastslår, at ca. 10 % af eleverne på landet ungdomsuddannelser, ryger så meget, at det går ud over deres indlæring og at i omkring halvdelen af de tilfælde, hvor en elev falder fra eller bortvises, er hashrygning en medvirkende og ofte udslagsgivende årsag. Ifølge Sundhedsstyrelsen (2013), angiver 80 % de unge (18-24 år) der søger behandling, misbrug af hash, som hovedproblem.

 

Der er med andre ord tale om et alvorligt samfundsmæssigt problem, der bliver særlig alvorligt, når vi ikke er i stand til at hjælpe de unge, der kommer ud i et misbrug. Virkeligheden er nemlig, at det danske behandlingssystem kan blive meget bedre, til at gøre unge mennesker hashfri. I en rapport fra Center for Rusmiddelforskning (2013) fremgår det, at mellem 21-35 % af de personer (18-24 år), der har modtaget behandling for deres hashmisbrug, ved opfølgning efter 6 måneder, ikke brugt hash i mindst én måned.

Vi er nødt til at gøre noget...

Derfor starter vi nu et kompetencenetværk i Danmark, der skal styrke den enkelte professionelle til at løfte den store fælles opgave, som det danske behandlingssystem står overfor. Konferencens formål er at tydeliggøre problemet gennem en række kompetente oplægsholdere, bl.a. fra Sverige. Desuden at give et indblik en behandlingsform, der virker. Konferencens formål er naturligvis også, at forbinde alle landets enheder og sikre bedre vidensdeling, og dermed en mere effektiv indsats. Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed, der præsenterer deltagerne for den nyeste forskning og evidensbaseret behandling. I mellem de årlige konferencer, skal denne hjemmeside fungere som samlingspunkt – en rød tråd – for netværkets medlemmer. Her skal den løbende vidensdeling og forskning holde medlemmerne opdateret og kompetente til at løse behandlingsopgaven. Se dig omkring på siden her og giv gerne feedback om hvad du synes. Du kan blive medlem af netværket og få adgang til materialer, nyhedsbreve, deltagelse på årlige konferencer, adgang til uddannelse og meget mere. Søg om medlemskab i dag.

P.v.a. Styregruppen for Danske Cannabis Behandlere

Initiativtager og koordinator Christopher Schmitz

 

Deltag i debatten
Læs eller skriv indlæg her!
Webdesign: PageDesign.dk